Gamou Almadies chez Askia Touré: Ngoye Fall remet son masque en or, Revivez son entrée

by amadou