Clash – Bamba Fall à Bijou Ndiaye : « Waronn nagne leu feu daur beu raye leu feu »

by amadou